Az efo-nyomda.hu nyomdai webshop az EFO Kiadó és Nyomda Kft tulajdona,
ahol célunk komplett, teljeskörű nyomdai szolgáltatás biztosítása cégeknek, magánszemélyeknek!

06 30 738 7710 munkanapokon 8.00-15.00

ÁSZF - Adatkezelési tájékoztató - EGYÉB

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának célja

A https://efo-nyomda.hu domain alatt létesített nyomdai webshop kizárólagos tulajdonosa:

Cég: EFO Kiadó és Nyomda Kft.

Székhely: H-2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4.

Számlavezető Bank: Takarékbank Zrt.

Számlaszám: 

Cégjegyzék szám: 13-09-106918 nyilvántartásba vette a Pest megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 12594148-2-13)

Kapcsolattartó: Fonyódi Ottó

A cég elektronikus elérhetősége: webshop@efonyomda.hu

 

(a továbbiakban: EFO-Nyomda) nyomdai szolgáltatást nyújt nyomdai munka megrendelői, nyomdai ügyfelei (a továbbiakban: Megrendelő) részére. E körben, annak érdekében, hogy az EFO-Nyomda lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre.

Az ÁSZF hatálybelépésének időpontja: 2022.01.01, amely határozatlan időre lép hatályba és az EFO-Nyomda ill. Megrendelői részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

 

Tárhelyszolgáltató:

Adatkezelő neve: UNAS Online Kft.

Székhelye: H-9000 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-08

Cégjegyzék szám: 08-09-015594 nyilvántartásba vette a Győri Törvényszék mint Cégbíróság

A cég elektronikus elérhetősége: unas@unas.hu

2. Az ÁSZF alkalmazási területe - tárgya

Az ÁSZF alkalmazási területe

Az EFO-Nyomda az efo-nyomda.hu domain alatt működő nyomdai webshopjában egyedi megrendelések (projektek) jogviszony alapján nyújtja nyomdai szolgáltatásait Megrendelői részére. A jelen nyomdai webshopban feltüntetett vállalási paraméterek az EFO-Nyomda több évtizedes nyomdai tapasztalatán alapuló egységesített műszaki tartalmak, amik minden egyes egyedi rendelés (projekt) esetében az adott nyomdai szolgáltatási igényhez igazodnak.

Az EFO-Nyomda tartós, szerződéses jogviszonyt is kialakíthat a nyomdai megrendelőkkel, ügyfelekkel olyan feltételekkel, amik szignifikánsan eltérhetnek az EFO-Nyomda a https://efo-nyomda.hu domain alatt működő nyomdai webshopjában kialakított paramétereitől.

Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, írásban rögzített szerződéses rendelkezés esetében lehetséges.

Az ÁSZF tárgya

Az ÁSZF tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, nyomdai úton előállítható kiadvány nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A EFO-Nyomda minden nyomtatási feladatot kizárólag a vásárlótól kapott nyomtatási adatok alapján végez el. Ezeket az adatokat kizárólag olyan formátumban, és azokkal a specifikációkkal lehet átadni, melyek a a http://efonyomda.hu/anyagleadas linken meg vannak nevezve. Ha ettől eltér az adatformátum, vagy más a specifikáció, akkor nem szavatolható a hibamentes nyomtatás. A Megrendelő köteles az általa szolgáltatott adatok átadása előtt gondosan tájékozódni ill. meggyőződni arról, hogy ezek alkalmasak-e a leendő nyomtatási feladatra.

Az EFO-Nyomda vállalja, hogy a https://efo-nyomda.hu nyomdai webshop keretén belül megrendelt nyomdai munkát, nyomdai szolgáltatást az adott technológiájának megfelelően a  legjobb minőségben elvégzi.

 

3. Az ÁSZF Közzététele - ÁSZF Módosítása

Az ÁSZF közzététele

Az EFO-Nyomda jelen rendelkezéseket honlapján (https://efo-nyomda.hu), valamint székhelyén jól látható, Ügyfelei számára hozzáférhető helyen közzéteszi ill. az EFO-Nyomda az általa kiállított összes elektronikus vagy papíralapú dokumentumon az ÁFSZ-re mutató linket helyez el.

Az EFO-Nyomda a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén a megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a vállalkozási szerződés aláírását megelőzően az EFO-Nyomda az ÁSZF alkalmazására Megrendelői figyelmét felhívja.

A Megrendelők a vállalkozási szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak ezen feltételek betartására.

Az ÁSZF módosítása

Az EFO-Nyomda fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette. Az EFO-Nyomda az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, az EFO-Nyomda írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.

4. Regisztráció

A Megrendelőnek a nyomdai webshop igénybevételéhez regisztrálnia kell. A regisztrált adatokat az Adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük.

A regisztrált adatok pontossága elengedhetetlen a nyomdai szolgáltatás minőségi kivitelezéséhez, mivel a Megrendelő igényei szerint egyedi termékek készülnek.

Az EFO-Nyomda a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal, az azokból eredő károkat az Megrendelő köteles viselni. Az EFO-Nyomdát nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az EFO-Nyomdának felróható okból hozzáférhetővé válik.

Az EFO-Nyomda biztosítja a nyomdai webshop keretrendszerén belül, hogy jelszavát, adatait bármikor módosítani, változtatni tudja ill. lehetőséget biztosít, hogy rendeléseit is követni tudja.

A Megrendelő bármikor megszűntetheti a regisztrációját ill. elfelejtett jelszavát is 0-24 órában is vissza tudja állítani.

5. Megrendelő és az EFO Nyomda kapcsolattartása

Az árajánlatadással, megrendelésekkel, logisztikával és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél (EFO-Nyomda ill Megrendelő) írásbeliséget köt ki.

Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján történik.

A kapcsolattartás írásbeli formája: E-mail üzenet

Az E-mail üzenettől eltérő kapcsolattartás csak abban az esetben elfogadott, ha a Megrendelő ill. az EFO Nyomda a megrendelés lebonyolítása/kivitelezése érdekében kifejezetten más módon (pld. fax, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum, termékminta) tudja a másik fél részére a szükséges anyagokat biztosítani. Ebben az esetben a Megrendelő ill. az EFO Nyomda előzetesen ugyancsak E-mail üzenetben tájékoztatnia szükséges a másik felet az E-mail üzenettől eltérő kapcsolatfelvétel módjáról.

6. A Megrendelés menete - anyagleadás

A Megrendelő a https://efo-nyomda.hu nyomdai webshopban regisztrálja magát, mint vásárló majd kiválasztja a kívánt nyomdai terméket vagy nyomdai szolgáltatást, paraméterezi a terméket vagy szolgáltatást, elküldi a nyomtatáshoz szükséges anyagot elektronikus úton (feltölti a webtárhelyre), majd a "Megrendelés" gombra kattintva aktíválja a megrendelést

Az EFO-Nyomda az anyag leadása után az elvárható szakmai gondossággal ellenőrzi olyan szempontból a leadott anyag műszaki paramétereit, hogy az műszakilag megvalósítható a nyomdai szokványok, szabványok szerint, DE tartalmi ellenőrzést nem végez. Az ezen adatok miatt bekövetkező hibás nyomtatásra EFO-Nyomda minőségi garanciát NEM vállal.

Az EFO-Nyomda a nyomdai ellenőrzés után jellemzően pdf-ben jóváhagyásra visszaküldi az anyagot vagy jelzi, hogy milyen módosításokra van szükség a megfelelő nyomdai kivitelezéshez. Előfordulhat, hogy többszöri adatküldésre (nyomdai korrektúra) lesz szükség, amíg kialakul a végleges, nyomtatható nyomdai anyag. Az ebből származő többletköltségeket az EFO-Nyomda a Megrendelő részére költségként a számlába beállíthatja.

A Megrendelő által kifogástalan nyomdai minőségben leadott anyag esetében elegendő az EFO-Nyomda által történő visszajelzés a nyomdai munka megkezdéséről, ami helyettesíti a jóváhagyásra küldendő anyagot és az EFO-Nyomda részére kötelező nyomdai felelősséget jelent.

Amennyiben az EFO-Nyomda elfogadta és hibátlanként igazolja vissza a nyomdai anyagot, úgy az ebből eredő hibákért felelősséget vállal. Felelősséget vállal továbbá, azokért az esetleges tartalombeli eltérésekért (színbeli minimális eltérésekért nem), melyek a nyomtatandó anyag digitális (softproof) vagy fizikai (hardproof) mintanyomata és az elkészült termék között fedezhető fel.

Megrendelő köteles a korrektúrára átküldött elő- és köztermékek szerződésnek való megfelelését haladéktalanul ellenőrizni. Ekként a megrendelő nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatát követően valamennyi nyomtatási hiba és kockázat a Megrendelőt terheli, kivéve, ha olyan nyomtatási hibáról van szó, mely a nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatot követően, nem a Megrendelő nyilatkozatából eredően áll elő. Ez érvényes a Megrendelő minden további jóváhagyó nyilatkozatára is, beleértve elsősorban, de nem kizárólag, ha az EFO Nyomda által jelzett - még nyomtatható – hibák ellenére is jóváhagyja a nyomtatást.

A https://efo-nyomda.hu nyomdai webshopon történő megrendelés önmagában a leadott anyag nyomdai ellenőrzésére ill. nyomdai szerkesztésére jelent érvényességet, és az EFO-Nyomda a nyomtatási engedély előtt elvégzett munkafolyamatokat a Megrendelő részére költségként kiszámlázhatja. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult az ebben a munkafolyamatokban elvégzett anyag átadására (Jelllemzően a nyomdai nyomtatásra előkészített, NEM végleges nyomdai elektronikus adat).

Az EFO-Nyomda és a Megrendelő között teljeskörű nyomdai vállalkozási jogviszony akkor jön létre, amikor a Megrendelő az EFO-Nyomda részére az adott nyomdai munkára írásban (E-mail) nyomtatási engedélyt ad. A teljeskörű nyomdai vállalkozási viszony azt jelenti, hogy az EFO Nyomda köteles a végterméket a Megrendelő részére legjobb tudása szerint nyomdailag kivitelezni és átadni.

A Megrendelő szavatol azért, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

Az EFO-Nyomda a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

A Megrendelő által, a EFO Nyomda-hoz elküldött, az elvégzendő munkához szükséges információk, adatok, elektronikus dokumentumok, nyomtatási anyagok, ingyenesen, de csak a szerződés hibátlan teljesedéséig kerülnek megőrzésre, azt követően törlésre kerülnek.

7. Elállás megrendeléstől

Az EFO-Nyomda a megrendelést követően max. 30 órán belül köteles ellenőrizni a nyomtatásra leadott anyagot és E-mail utján visszajelzést küldeni a Megrendelőnek. Amennyiben a határidőn belüli visszajelzés nem történik meg, úgy az EFO-Nyomda megrendelés teljesítési kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A Megrendelő a nyomdai webshopban rendelt termékektől mindaddig elállhat, amíg a megrendelt szolgáltatás nyomtatásra előkészítés vagy nyomdai szerkesztés státuszban van. Ebben az esetben a felmerült adminisztrációs ill. nyomdai szerkesztési költségeket szükséges kifizetnie.

Adminisztrációs költség (jellemzően nyomtatásra előkészítés): 4000 Ft + ÁFA

Nyomdai szerkesztés költsége: 5000 Ft/óra + ÁFA

Mivel a rendelhető nyomdai termékek személyre/cégre szabottak, tehát csak az Megrendelő számára egyedileg használhatók,  úgy a nyomtatási engedély írásban történő (E-mail) megadása után a Megrendelő a rendeléstől nem állhat el (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről, különös tekintettel az 5§-ra).

9. Mennyiségi, minőségi átvétel

Minőségi átvétel
A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 3 %-nál nem több.
Az EFO-Nyomda nem vállal felelősséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás, elektronikus anyag minőségéből eredő reklamációkért. Hozott színbontás, elektronikus anyag esetén - amennyiben a megrendelő nem biztosított proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz - az EFO-Nyomda saját belátása szerint, digitális nyomógépén történő próbanyomtatás szerint ill. denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.
Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér - ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot - akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi.
Az EFO-Nyomda a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Nyomda állásidőt számolhat fel. A Megrendelőnek felróható állásidőért az EFO-Nyomda kötbért számíthat fel, melynek összege 30.000,- Ft/óra + ÁFA, amit a számlán külön tételként tűntet fel.
Minőségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezetője részéről történő személyes közreműködéskor jóváhagyott nyomáspróbát. Az aláírt szemleívtől eltérő nyomásért az EFO-Nyomda anyagilag felelős, melynek mértéke maximum a műveleti költség.
Minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 24 órán belül fogad el a EFO-Nyomda. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a EFO-Nyomda telephelye.

Mennyiségi átvétel
A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha az EFO-Nyomda a megrendelt összesített példányszám ± 3 %-nak megfelelő példányt ad át. Az EFO-Nyomda a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

A szolgáltatás átvétele
Az EFO-Nyomda részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű nyomdai termék előállításához eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra, képekre van szükség. Az internetről leszedett képek nyomdai feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg 72 dpi-s képek utólagos szoftveres felnagyítása nem garantál elfogadható minőséget. A Megrendelő által biztosított file formátum elsődlegesen PDF. A Megrendelő által biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a EFO-Nyomda sem tárolni, sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik. A megrendelő írásos kérelmére - ha azt a technológia lehetővé teszi - az általa biztosított forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja 5.000,- Ft/óra + ÁFA.

Szerzői és sokszorosítási jog

A https://efonyomda.hu ill. https://efo-nyomda.hu honlapon található tartalom a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotása, amellyel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal az EFO-Nyomda rendelkezik.

Tartalom alatt az alábbiak értendők:

- cikkek - tanulmányok - egyéb írások - grafikák, képek, videók (különösen a webhely design ill. css elemei) - szövegelemek - EFO-Nyomda specifikus nyomdai
technológiák - EFO-Nyomda kalkulációs sémái, technológiái, különös tekintettel a https://efo-nyomda.hu nyomdai webshopl anyagaira - Az EFO-Nyomda kizárólag a
http://efonyomda.hu/ingyenes-nyomdai-tanfolyam link alatt található oldalak felhasználását engedélyezi.

Ezen oldalak felhasználása és publikációja - mivel a nyomdai ismeretek széleskörű elterjedését szolgálja - kívánatos és ezért teljesen INGYENES.

A szabadon felhasználható tartalmakra vonatkozó irányelvek:

A felhasználónak minden esetben jeleznie kell, hogy az információk forrása az EFO-Nyomda weblapja. A információ jelzése elektronikus anyagokon link formájában
történik. Minta: www.efonyomda.hu

A információ jelzése nyomtatott anyagokon az EFO-Nyomda-ra utaló link feliratozása, nyomtatása formájában történik.
Minta: www.efonyomda.hu

A fent nevezett linken található tartalmakon kívül, a https://efonyomda.hu ill. https://efo-nyomda.hu weblap egyéb tartalmi elemei nem képezik se privát se üzleti megfontolás tárgyát és az EFO-Nyomda nem tesz semmilyen kivételt ezen tartalmi elemek publikációját illetőleg. Hirdetés, banner csere, együttműködési kampány kizárólag írásban, előre rögzített esetben lehetséges.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet vagy magánszemély mégis megsérti az EFO-Nyomda a https://efonyomda.hu honlap és a https://efo-nyomda.hu weblapokon elhelyezett tartalmi felhasználási szabályait, úgy az EFO Nyomda jogosult az alábbi felhasználási díjak érvényesítésére:

- A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 35.000.- Ft + ÁFA
- A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti az EFO-Nyomda-t
- Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt
az EFO-Nyomda számára átengedni
- Az EFO-Nyomda a felhasználási díjról a felhasználást követően azonnal kiállítja a számlát, amit 8 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni.
- Az EFO-Nyomda nem vállal felelősséget ahttps://efonyomda.hu honlap és a https://efo-nyomda.hu weblapok használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot, megoldást mindenki csak a saját felelősségére használhatja. Az EFO-Nyomda nyitott mindenféle javaslat irányában, ami a webes megjelenés és használhatóságot javítja.
A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén az EFO-Nyomda az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt
igénybe veszi.

Az alábbi weblapok tartoznak az EFO Kiadó és Nyomda Kft internetes portfóliójába:
http://efonyomda.hu és https://efo-nyomda.hu

16. Felelősségvállalás - Szállítás

Felelősségvállalás

A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval az EFO-Nyomdát ellássa.

A EFO-Nyomda nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen feltöltött file tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal. Az EFO-Nyomda mentesül minden fentiekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és kiadás tekintetében.

Az EFO-Nyomda minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben való elkészítéséért, mindazonáltal kizárólag a saját munkája ellenértékéig vállal felelősséget.

Az EFO-Nyomda kizárólagos felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett munka minőségére.

Az elmaradt haszon, valakinek a rovására történő károkozás, csalás vagy közvetett károkozás felelősségét mindkét fél kizárja.

Az EFO-Nyomdának joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.

Szállítás

A nyomdai késztermék csomagolása az  EFO-Nyomda feladata és köteles olyan minőségű csomagolást végezni, hogy az a szállítási feltételeket teljesíteni tudja.

A nyomdai termék szállítási veszélyére az Incoterms EXW feltétele érvényes. Ez a rendelkezés érvényes tekintet nélkül arra, hogy ki viseli a szállítási költségeket.

Kivétel, ha az EFO-Nyomda vállalja a szállítást, amikor a Megrendelő telephelyéig történik a felelősség vállalása. A Megrendelő telephelyén a rakodás a Megrendelő felelőssége és költsége.

Reklamáció

A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, - az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 10 napos, teljes jogvesztő határidő mellett.
Amennyiben a reklamáció megalapozott, az EFO-Nyomda saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben az EFO-Nyomda véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, az EFO-Nyomda köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. Az árut kizárólag az EFO-Nyomda előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését.
A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

VIS MAIOR

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet az EFO-Nyomda nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén az EFO-Nyomda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

Szerzői és sokszorosítási jog

Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik megrendelő tulajdonát. Az EFO-Nyomda által készített forrásanyag, - mint szellemi termék - minden esetben az EFO-Nyomda tulajdona marad. Az EFO-Nyomda által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor az EFO-Nyomdát jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. Az EFO-Nyomda egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a Megrendelő felel.

Záró Rendelkezések

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Adatkezelési tájékoztató
Tartalomjegyzék

1. Az adatkezelési tájékoztató célja
2. Az adatkezelő adatai
2.1 Adatvédelmi tisztviselő
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. Technikai adatok
3.2 Cookie-k (Sütik)
3.2.1 A sütik feladata
3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
3.2.4. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája
4 Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő
4.1 Online megrendeléshez kapcsolódó adatok
4.2 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
4.3 Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok
4.4 Hírlevél / eDM-hez kapcsolódó adatok
4.5 Ügyfél kapcsolati adatok
4.6 Számlázáshoz kapcsolódó adatok
4.7 Regisztráció során megadandó személyes adatok
4.8. Vásárlás során megadandó személyes adatok
4.9. Garanciális ügyintézés
4.10 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
5 Az adatok fizikai tárolási helyei
6 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
6.1 Adattovábbítás harmadik országba
7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
7.1 Tájékoztatáshoz való jog
7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
7.3 Helyesbítés joga
7.4 Törléshez való jog
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.6 Adathordozáshoz való jog
7.7 Tiltakozás joga
7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
7.9 Visszavonás joga
7.10 Bírósághoz fordulás joga
8 Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. (székhely: 2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

 • https://efonyomda.hu
 • https://efo-nyomda.hu

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://efonyomda.hu/adatkezelesi-tajekoztato és a https://efo-nyomda.hu/adatkezelesi-tajekoztato címeken.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az Adatkezelő adatai

Név: EFO Kiadó és Nyomda Kft.
Székhely: 2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4.

Adószám: 12594148-2-13
E-mail: webshop@efonyomda.hu
Telefon: +36 30 738-7710

 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. TECHNIKAI ADATOK

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2 COOKIE-K (SÜTIK)

3.2.1 A SÜTIK FELADATA

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

3.2.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a https://efonyomda.hu ill. https://efo-nyomda.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

https://efonyomda.hu ill. https://efo-nyomda.hu és aldomain-jeik weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a https://efonyomda.hu ill. https://efo-nyomda.hu és aldomain-jeik weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.2.4. A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

3.2.5. AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALAIN SZEREPLŐ COOKIE-K LISTÁJA

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja:  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartalma: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid

 • Más esetekben az adatkezelés időtartama maximum 30 napig tart.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 • Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 • Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 • Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

FACEBOOK PIXEL

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

UNAS.HU
  Maradjon belépveFunkcióhoz használt cookie-k: UN_never_logout_id (90 nap), UN_never_logout_auth (90 nap)
Cookie alapú kosár eltárolásFunkcióhoz használt cookie-k: UN_cart_... (365 nap)
GeoIP alapú átirányításFunkcióhoz használt cookie-k: UN_geoip (munkamenet)
Felugró módosítható elemFunkcióhoz használt cookie-k: UN_design_popup_... (munkamanet)
Lista nézet váltásFunkcióhoz használt cookie-k: UN_design_page (365 nap)
Mobil verzióra váltásFunkcióhoz használt cookie-k: UN_design_mobile (365 nap)
Szavazásnál a szavazás tényének rögzítéseFunkcióhoz használt cookie-k: UN_vote_... (365 nap)
Explicit tartalom felugróFunkcióhoz használt cookie-k: UN_explicit (munkamenet)
Cookie-k elfogadásának állapotaFunkcióhoz használt cookie-k: UN_cookie_allow (365 nap), UN_cookie_close (365 nap)
Admin megtekintés "zárva" eseténFunkcióhoz használt cookie-k: UN_admin_view (munkamenet)
Kinézethez tartozó funkciókFunkcióhoz használt cookie-k: UN_front_vars (30 nap)
Folyamat azonosítóFunkcióhoz használt cookie-k: UnasID (munkamenet), UnasServiceProxyID (munkamenet)

 

4. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

4.1 ONLINE RENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások megrendelésére, a megrendelés során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)

Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.2 ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.3 TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)
A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.4 HÍRLEVÉL / EDM-HEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen elérhető.

Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: leiratkozásig.

4.5 ÜGYFÉL KAPCSOLATI ADATOK

Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit tárolom:

Név

Email cím

Telefonszám

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.6 REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK

A weboldal webshop moduljában regisztrációra van lehetőség, mely megkönnyíti a további szolgáltatás igénybevételt azzal. hogy nem szükséges az adatok ismátelt megadása. A regisztráció során kezelt személyes adatok:

Név

Email cím

Cím

Telefonszám

Vásárlási információ (termék, időpont stb.)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: visszavonásig.

4.7. VÁSÁRLÁS SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK

Amennyiben a webshop modulban rendelést szeretne leadni, úgy a vásárlás során az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Cím

Telefonszám

Vásárlási információ (termék, időpont stb.)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: szerződéses megbízás teljesítés.

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.

Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

4.8 SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az alábbi adatokat tárolja:

Név

Email cím

Cím

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.

Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

4.9. GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS

Amennyiben garanciális ügyintézést kezdeményez, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Telefonszám

Panasz

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: garanciális ügyintézés.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

4.10 FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Név

Email cím

Telefonszám

Panasz

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi panasz ügyintézés.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

5. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a webfolio.hu és fotofolio.hu domain-ek és aldomain-jeik rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a https://efonyomda.hu és https://efo-nyomda.hu domain-ek és aldomain-jeik férnek hozzá.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

Adatkezelő neve: UNAS Online Kft.

Székhelye: H-9000 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-08

Cégjegyzék szám: 08-09-015594 nyilvántartásba vette a Győri Törvényszék mint Cégbíróság

A cég elektronikus elérhetősége: unas@unas.hu

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázás:

Adatkezelő neve: Dupplak Kft.

 • Szolgáltató székhelye: 3327 Novaj, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2/a
 • Cégjegyzékszám: 10-09-030330
 • E-Mail cím: info@symbion.eu
 • Internet cím: www.symbion.eu

Megismert adatok köre: kiállított számlák

Könyvelés:
ALPHA Amadil Kft.
Cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b
Email: info@amadil.hu
Megismert adatok köre: kiállított számlák

Hírlevél:
The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-046975
Adószám: 14032868-2-42
Bankszámlaszám: 10701551-67405024-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Képviseli: Nádasdy-Nagy Balázs CEO, ill. dr. Koppány Julianna COO
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Tel: +36 20 222 0011
Fax: +36 1 999 1750
E-mail: info@ens.hu
adatkezeles@ens.hu
Honlap címe: www.ens.hu
Megismert adatok köre: feliratkozó név és email cím.

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Megismert adatok köre: a https://efonyomda.hu és https://efo-nyomda.hu látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás

Szállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 • Az érintettek köre: A házhozszállítást  kérő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

6.1 ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

7. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

7.1. INTÉZKEDÉSEK

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

8. Titoktartási Nyilatkozat

Ez a nyilatkozat a személyes adatok a weboldalon történő feldolgozására vonatkozó irányelveket és gyakorlatokat mutatja be. A titoktartási irányelvek az EFO Kiadó és
Nyomda Kft-ra, illetve az általa üzemeltetett weboldal(ak)ra vonatkoznak.

A “Személyes információ” kifejezés olyan információt jelent, amely olyan élő személyre vonatkozik, aki az információ alapján azonosítható, vagy aki az információ és
egyéb olyan információ alapján azonosítható, amelynek az EFO Kiadó és Nyomda Kft. a birtokában van, vagy valószínűsíthető, hogy birtokában lesz.

Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. irányelve az, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy garantálja az összes általa birtokolt személyes adat
tisztességes és jogszerű feldolgozását. Minden szükséges intézkedést megtesz ezen irányelv alkalmazása érdekében. Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. minden olyan
alkalmazottja és adatfeldolgozója, akinek hozzáférése van a személyes információkhoz, köteles tiszteletben tartani a Felhasználó személyes adatainak bizalmas voltát.

A Felhasználó anélkül is hozzáfér a https://efonyomda.hu ill. https://efo-nyomda.hu weboldalhoz és böngészhet ott, hogy az EFO Kiadó és Nyomda Kft.. személyes
információt rögzítene és tárolna, a felhasználói IP cím és egyes session adatok rögzítésén kívül, mint amilyen például a látogatás időtartama, és a használt
böngészőtípus.

Bármely az EFO Kiadó és Nyomda Kft. által bekért személyes adatot kizárólag saját szolgáltatásai nyújtásához használja fel és csak addig őrzi meg, amíg e célból ez
szükséges és jogszabály ezt előírja, illetve megengedi.

Egyéb személyes információkat is gyűjthető önkéntes alapon a weboldal és/vagy a szolgáltatások használata közben. Amikor ilyen információt kér, az EFO Kiadó és
Nyomda Kft. világosan ismerteti az információ jellegét és azt a különleges célt (célokat), amely(ek)re azt felhasználja, vagy felhasználhatja, illetve felajánlja a
Felhasználónak azt a lehetőséget is, hogy ne vállalja az ilyen jellegű információ átadását.

Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri a birtokában lévő személyes adatok harmadik fél -pl. szállítók, és alvállalkozók- általi feldolgozásánál
azt, hogy betartják-e a helyi alkalmazandó törvények és szabályok előírásait.

A weboldal tartalmazhat olyan, más weboldalakra vezető linkeket, melyeknek nem az EFO Kiadó és Nyomda Kft.t a tulajdonosa. Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. az ilyen
weboldalak tartalmáért, vagy titoktartási irányelveiért, vagy azokért a személyes információkért, melyeket az ilyen weboldalak bekérhetnek, vagy számítógépére
helyezhetnek, felelősséget nem vállal.

Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. az ügyfél-információs adatbázisait (mely a Felhasználó személyes adatait is magában foglalhatják), értékes forrásnak tekinti. Ha
vagyontárgyainak bármekkora részét harmadik feleknek adná el, vagy azt ezekre ruházná át, ez magában foglalhatja a fentebb említett információs adatbázisok
eladását, vagy átruházását is.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása alapján készült.)

Vásárlási tudnivalók
Nyomdai webshop leírása
A https://efo-nyomda.hu cím alatt található nyomdai webshop az EFO Kiadó és Nyomda Kft tulajdona.

Nem egy szokványos értelemben vett webshop, mert nem kész termékeket árusítunk, hanem minden egyes termék - ahogy a nyomdaiparban szokványos - a
MEGRENDELŐ igényeinek megfelelően lesz elkészítve.